สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ World Englishes
  
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษา
 • เรียนภาษา
 • สอนภาษา
 • ภาษาอังกฤษ
World Englishes

ความหลากหลายของภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม โดยเชื่อว่าคนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจต้องเข้าใจถึงแก่นแท้ของภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม

Course

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ ขอนแก่น ของเรามุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะการพูดและการฟังจากสถานการณ์จริง เพื่อการใช้จริงในชีวิตจริงของผู้พูดและผู้ฟัง

8 Reasons

8 รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาอังกฤษและความสำเร็จ World Englishes คือผลลัพธ์ ของทฤษฏีความหลากหลายของภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม

Register

เรารับสมัครนักเรียนที่อยากเรียนภาษาอังกฤษ ใช้เพื่อเพิ่มโอกาสต่างๆ ในชีวิต อย่ายอมให้ภาษาอังกฤษเป็นอุปสรรคฉุดรั้งชีวิตคุณอีกต่อไป

Welcome to World Englishes

เพื่อการสื่อสารที่ออกมาจากความรู้สึกและความเข้าใจระหว่างผู้พูดและผู้ฟังอย่างแท้จริงและ เป็นธรรมชาติ เราจึงคิดค้นหลักสูตรที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเวิลด์อิงลิชเชสขึ้นมา

เรียนภาษาอังกฤษ

World Englishes Course (WEs)

หลักสูตร WEs มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะการพูดและการฟังจากสถานการณ์จริง เพื่อการใช้จริงในชีวิต โดยเริ่มจากการเข้าใจตัวเองในบริบทวัฒนธรรมไทยผ่านภาษาอังกฤษและขยายออกไป จนถึงวัฒนธรรมสากลทั่วโลกผ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ออกมาจากความรู้สึกและความเข้าใจที่แท้จริงของผู้พูดและผู้ฟัง

หลังจากเรียนหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะพูดภาษาอังกฤษได้กับคนทั่วโลกอย่างมั่นใจ ภายใต้แนวคิดที่ว่า: Real People, Real Places, Real Language (เรียนรู้จากบริบทจริงเพื่อการใช้จริงในโลกกว้าง)

Read More
โรงเรียนสอนภาษา

Essential English

หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานที่สำคัญของ World Englishes ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อที่จะนำความรู้นั้นไปต่อยอดสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในขั้นที่สูงขึ้น เช่นการการสอบเพื่อไปศึกษาต่อ.

หรือการเข้าทำงานกับบริษัทที่ใฝ่ฝันไว้ทาง World Englishes จึงออกแบบ Mountain of Success ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพที่ชัดเจนในขั้นตอนการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตที่ผู้เรียนได้วางแผนไว้

Read More
เรียนภาษาอังกฤษ ขอนแก่น

English for Business

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ ขอนแก่น เพื่อธุรกิจจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการพูดต่างๆในการทำงาน นำเสนองาน การประชุม หรือการเจรจาต่อรองพร้อมกับเนื้อหาที่ทันสมัยครอบคลุมโลกธุรกิจและการทำงานทั้งใน ASEAN, ASIA, และทั่วโลก

เช่นความรู้เรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication) ที่จะเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้การสนทนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

Read More
สอนภาษา

Private Course

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดหรือต้องการเรียนเป็นกลุ่มส่วนตัว หลักสูตร Private ของ World Englishes มีจุดเด่นคือทางสถาบันสามารถออกแบบเนื้อหาเฉพาะให้ตรงกับจุดประสงค์ของผู้เรียนได้

Read More
เรียนภาษาอังกฤษ ขอนแก่น

English for Organizations

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรคือหลักสูตรแบบบูรณาการทักษะทางภาษาอังกฤษและทักษะที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจ

ทักษะการสื่อสารระหว่างประเทศ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ และอื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้บุคลากรของท่านพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ติดต่อ World Englishes: English Language and Success School เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรท่าน

Read More

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษ ขอนแก่น World English?