สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ World Englishes
  
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษา
 • เรียนภาษา
 • สอนภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษและความสำเร็จเวิลด์อิงลิชเชส

คือผลลัพธ์ของทฤษฏีความหลากหลายของภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม โดยเชื่อว่าคนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจกับคนทั่วโลกนั้นต้องเข้าใจถึงแก่นแท้ของภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในตัวภาษา ดังนั้นผู้เรียนควรจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมมากกว่าหนึ่งหรือสองแบบ เช่น British, American, New Zealand, Asian, ASEAN และ European เป็นต้น เพื่อการสื่อสารที่ออกมาจากความรู้สึกและความเข้าใจระหว่างผู้พูดและผู้ฟังอย่างแท้จริงและ เป็นธรรมชาติ เราจึงคิดค้นหลักสูตรที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเวิลด์อิงลิชเชสขึ้นมา

รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสถาบันภาษาอังกฤษและความสำเร็จเวิลด์อิงลิสเชส

 • 1. WEs
 • 2. NLP (Neuro-Linguistic Programming)
 • 3. Real People, Real English
 • 4. Independent Learning
 • 5. Integrated Knowledge
 • 6. Multimedia Engagement
ภาษาอังกฤษ, School, English Course, Language school, Language schools

World Englishes (WEs) Learning Methods

"8 Reasons to Study with Us"
8 เหตุผลที่คุณเลือกมาเรียนกับเรา