สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ World Englishes
  
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษา
 • เรียนภาษา
 • สอนภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

I: World Englishes Course (WEs) (CONVERSATION)

หลักสูตร WEs มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะการพูดและการฟังจากสถานการณ์จริง เพื่อการใช้จริงในชีวิต โดยเริ่มจากการเข้าใจตัวเองในบริบทวัฒนธรรมไทยผ่านภาษาอังกฤษและขยายออกไปจนถึงวัฒนธรรมสากลทั่วโลกผ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ออกมาจากความรู้สึกและความเข้าใจที่แท้จริงของผู้พูดและผู้ฟัง หลังจากเรียนหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะพูดภาษาอังกฤษได้กับคนทั่วโลกอย่างมั่นใจ ภายใต้แนวคิดที่ว่า: Real People, Real Places, Real Language (เรียนรู้จากบริบทจริงเพื่อการใช้จริงในโลกกว้าง)

จาก World English, National Geographic
นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก TED ซึ่งเป็นเวทีการพูดระดับโลกสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านผู้นำ นักคิด นักทำ เช่น Bill Gate, Google founders Larry Page and Sergey Brin, ผู้ได้รับรางวัล Nobel Prize ในสาขาต่างๆ, และอีกมากมายที่จะมาถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ที่น่าทึ่งและแปลกใหม่พร้อมที่จะมาช่วยปลุกพลังแห่งความสำเร็จและความมั่นใจที่ถูกซ่อนไว้ในตัวผู้เรียนให้ออกมาทำงานได้อย่างเต็มที่เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิต การเรียน และการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

สมัครเรียน
เรียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตร WEs

แบ่งออกเป็น 6 ระดับดังนี้

หลังจากที่ผู้เรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจ บวกกับมีพื้นฐานเพียงพอที่จะต่อยอดสู่การเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบท้าทายมากขึ้น พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่จากเนื้อหา ภาพ และวีดีโอจาก World Class, National Geographic และหลังจบหลักสูตรของ WEs ทั้ง 6 ระดับแล้ว สำหรับคำว่า “ขีดจำกัด” ในการใช้ภาษาอังกฤษจะไม่มีอีกต่อไป