สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ World Englishes
  
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษา
 • เรียนภาษา
 • สอนภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

IV: English for Business (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการพูดต่างๆในการทำงาน นำเสนองาน การประชุม หรือการเจรจาต่อรองพร้อมกับเนื้อหาที่ทันสมัยครอบคลุมโลกธุรกิจและการทำงานทั้งใน ASEAN, ASIA, และทั่วโลก เช่นความรู้เรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication) ที่จะเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้การสนทนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้สมัครเรียน
ภาษาอังกฤษ